top of page

STEUN ONZE WERKING

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent in ons project! Je kan ons op verschillende manieren steunen, zowel financieel als praktisch. Wat kan jij doen?

SHOP VIA TROOPER

IMG_20201221_155724 (1).jpg

HOE DUUR IS HET LEVEN IN CONGO?

Om je een idee te geven, enkele voorbeelden van onze kosten in Congo:

  • Loon medewerker in Congo: 100 euro per maand

  • 1 kilo rijst: 1 à 2 euro, niet zo veel minder als bij ons…

  • 1 baksteen: 1 euro,… zelfs meer dan bij ons..

  • 1 implantaat (anticonceptie gedurende 3 tot 5 jaar): normaal 15 tot 30 euro, gratis bij Mama Lufuma, kostprijs voor ons is ongeveer 9 euro.

  • Onderhoudskosten mama of kindje: 30 euro per maand (exclusief opleidingskosten)

  • Schoolkosten hoger onderwijs: 600 à 800 euro per jaar

  • Schoolkosten secundaire school: 300 euro per jaar

  • Schoolkosten basisonderwijs: 100 euro per jaar

  • Investering in een “borduurmachine” voor ons naai-atelier: 700 euro

Neen, wij begrijpen ook niet hoe iemand met een loon van 100 euro alle rekeningen kan betalen…

EEN TRANSPARANTE WERKING

We halen onze inkomsten uit eigen activiteiten (brunch, quiz, kerstmarkt, wereldmarkt, warmste week…), aangevuld door giften van particulieren, bedrijven, scholen en clubs. Een 15-tal mensen zijn peter of meter van een mama of kindje en doneren elke maand 30 euro. Dit geeft ons de nodige zekerheid en stabiliteit.

Om onze reguliere werking in Congo te betalen, zijn we volledig afhankelijk van giften en eigen inkomsten. We krijgen ook subsidies en worden gesteund door de Provincie Vlaams Brabant, de steden Scherpenheuvel en Antwerpen, Wereldmissiehulp. Deze subsidies worden gebruikt voor investeringen in de bouw en inrichting van ons huis en opleidingscentrum en in nieuwe projecten.

Vzw Mama Lufuma draait volledig op vrijwilligerswerk en dat willen we zo houden. We willen daarom ook bewust kleinschalig blijven. Behalve wat bankkosten en enkele folders vermijden we alle overheadkosten. Reiskosten naar Congo betalen we volledig zelf, niet met middelen van de vzw!

We hebben een reserve of spaarpot aangelegd voor een bedrag van ongeveer één jaar werkingskosten. Stel dat er om één of andere reden iets schort in onze fondsenwerving of er een grote ramp gebeurt in Congo, dan hebben wij dus een “oorlogskas” om te overbruggen. De vzw is dus… gezond en wel!

12375263_10156296378310176_3468210977891
bottom of page